Skip to main content

大華府區客家同鄉會

Hakka Association in Washington Metropolitan Area

Home  Events  客家風采  客家私房菜  News Archive  About Us  Hakka By-Law  Hakka Links  Other Links  Contact Us   
2016 理事顧問 > 2015 理事顧問 > 2014 理事顧問名單 > 2013 理事志工名單 > 2012 理事志工名單 > 2011 理事志工名單 > 2010 理事志工名單 > 2009 理事志工名單 >  

 大華府區客家同鄉會成立於 1984 年,為一非營利組織
           客家會員申請表格 

 

 2017 年度 大華府區客家同鄉會理事顧問名單

 

職     稱

姓  名

Home Phone 

會長

朱美琴

301-928-0870
副會長

張樞華

301-299-1312

副會長

王仁鐘

301-309-3761

秘書

官大鈞

301-634-8215

財務

程世瑾

410-750-9626 

總務

楊麗兒

301-828-8221

康樂

黃銀寰

201-790-0849

會籍

鄧忠德 

301-251-5571

通訊

劉文琤

443-966-2152 

活動公關

張家禎

301-610-0721

廣告公關

邱月秋

240-765-0434

顧問

張亦瑋

徐玉景

謝騰光

張芬瑩

林伯睿

陳美鈴

潘志中

邱紹晃

邱鳳英

葉淑美

魏志清

443-472-0236

410-531-2959

301-340-1875

301-765-5083

404-509-1198

301-983-6496

301-762-5927

 

 

 

 

 

 

 

 

  客家理事與顧問合影

 

 

 

 
 
 
 歷 屆 會 長
 

   年度 
   姓名      姓名
2017    朱美琴 
2016     張亦瑋Yiwei Chang
2015    林伯睿Ray Lin
2014     林伯睿
    曾振寧

Ray Lin

Chen Ning Tseng

2012, 2013

張亦瑋

 Yiwei Chang
2010, 2011     徐玉景 
2009     葉淑美Grace S. Wei
2008     張仲文Jouhn-Wern Jang
2006, 2007     張芬瑩Fenying Tseng 
2004, 2005   張瑞涔Christiana Chang
2002, 2003  曾俊明 Chun-Ming Tseng
2000, 2001   邱月秋Harriet Chen
1998, 1999   劉曼香 Teresa Lee
1997  張貴洋Ben K. Chang
1995, 1996  吳月美

Yueh-Mei Wu 

  Rowan

1994  林瑛惠Amy Lin
1993    羅錦秀Ging Show Lo
1992   梁列光L.K. Liang
1991    郭蓮嬌Lien Chang
1990   林正剛Thomas C. Lin
1989     蔡希科 Shiko Tsai
1988    彭賢森Shien Sen Perng
1987     呂堯基Yao-Chi Lu
1986

丘應楠

Y.N. Chiu
1985

    彭森明 

Samuel Peng
1984      李彥輝Frank Lee